عطر شناسی

اگوئیست پلاتینیوم و تغییر فرمول

اگوئیست پلاتینیوم و تغییر فرمول
5 Vote

تغییر فرمول اگوئیست پلاتینیوم شنل

لیست عطرهای تغییر فرمول شده

لیست عطرهای تغییر فرمول شده
9 Vote

این مطلب در خصوص برخی عطرهایی می باشد که دستخوش تغییر فرمول شده اند

چرا میدنایت پویزن حذف شد?

چرا میدنایت پویزن حذف شد?
2 Vote

عطری که در حدود 2 سال قبل برای آن بررسی نوشتم و با نام " نیمه شب زهرآگین" شهرت یافت!

عطرهایی بر پایه وتیور و پچولی

عطرهایی بر پایه وتیور و پچولی
2 Vote

در این مطلب به معرفی چند محصول برتر می پردازیم که بر اساس سوال یکی از کاربران در خصوص علاقه مندی ایشان نسبت به دو رایحه وتیور و نعنای هندی نوشته شده است

بدترین رایحه دنیا مشک گربه زباد

بدترین رایحه دنیا مشک گربه زباد
2 Vote

بدترین رایحه های دنیا

بهترین روش در تست عطر کدام است؟

بهترین روش در تست عطر کدام است؟
1 Vote

بهترین روش برای تست عطر کدام است؟ رایحه بر بلاتر تغییر می کند ...

زبان عطرها... عطرهای چسبناک

زبان عطرها... عطرهای چسبناک
7 Vote

عطرهای بالسامیک

اصول وشیوه های عطرسازی (9)

اصول وشیوه های عطرسازی (9)
3 Vote

شناخت رایحه ها

اصول وشیوه های عطرسازی (10)

اصول وشیوه های عطرسازی (10)
1 Vote

مانند شناخت افراد، داستان شناخت مواد نیز هیچ موقع پایان نمی پذیرد. حتّی عطّار ماهري که سالها با ماده اي کار نموده، ممکن است با استفاده از آن در ترکیبات و کاربردهاي جدید، شخصیت نو و تازه اي کشف نماید. هرچه عطّار ذهن خود را به روي کشفیات جدید بیشتر باز نماید، ذهن خلّاقتري خواهد داشت. لذا میتوان گفت عطّاري، شیوه هایی که مواد در ترکیب با یکدیگر، در فرمولهاي متفاوت کار میکنند را آموزش میدهد. تا اینجا از این منظر به حافظه نگریستیم که مواد را تشخی ...

اصول وشیوه های عطرسازی (8)

اصول وشیوه های عطرسازی (8)
4 Vote

ساخت شالوده مهارت عطّاري، با شناخت مواد اولیه آغاز می شود. مواد اولیه براي عطّار ، مانند رنگها براي نقّاش و کلمات براي شاعر است. هر دانشجو، فقط به همان میزان که مواد اولیه را می شناسد میتواند در عطّاري خبره گردد. مواد اولیه، هم ابزار تجارت عطّار است و هم الهام بخش وي.