نحوه ارسال سفارشات

به دلیل حجم بالای سفارشات و اینکه تقسیم بندی مناسبی بر ارسال و تحویل آنها صورت پذیرد قوانین سایت به نحو زیر می باشد:

سفارشات واریز شده تا پیش از ساعت 12 در همان روز پیک شده و یا به پست تحویل می گردند. کلیه ارسالها در تهران نیز از ساعت 14 الی 17 می باشد که در روزهای پنجشنبه از 14 الی 16 خواهد بود. (امکان ارسال در خارج از این زمان مقدور نمی باشد)
در صورتی که واریز شما پس از ساعت 12 باشد ارسالها در روز بعد طبق روند فوق صورت خواهد گرفت.

*توجه: خریدهایی که در روز پنجشنبه پس از ساعت 12 و یا جمعه انجام پذیرند در روز شنبه پیک و یا پست خواهند شد.
لطفاً در زمان بندی خود جهت دریافت به موقع محصولات دقت نمایید.