عطر شناسی

اصول وشیوه های عطرسازی (6)

اصول وشیوه های عطرسازی (6)
3 Vote

مواد اولیۀ عطّاري، به صورت سنّتی و با توجه به منشأشان ، به دو دستۀ طبیعی و صنعتی تقسیم میگردند. هرچند این تقسیم بندي مثل آنچه ابتدا به نظر میرسد، شفّاف نیست، اما نقطۀ شروع مناسبی براي برّرسی اختصاري به شمار میرود.

اصول وشیوه های عطرسازی (7)

اصول وشیوه های عطرسازی (7)
3 Vote

امروزه هزاران مادة شیمیایی خوشبو، در دسترس عطّار قرار دارد. بسیاري از این ها مثل وانیلین، رز اُکساید و دمسکونز اولین بار، در طبیعت کشف و متعاقباً به صورت مصنوعی ساخته شدند برخی دیگر ثمرة تخیل شیمیدان بوده و هیچگاه در طبیعت وجود نداشته اند. البته براي عطّار ، تمامی این مواد ارزش یکسانی ندارند و موادي که زیاد در عطّاري استفاده میشوند صدها ماده از بین هزاران هستند.

اصول وشیوه های عطرسازی 4

اصول وشیوه های عطرسازی 4
2 Vote

عمل نظیرسازي یکی از بهترین راههاي یادگیري هنر عطّاري است.

اصول وشیوه های عطرسازی 5

اصول وشیوه های عطرسازی 5
2 Vote

استشمام، همیشه میبایست با بیشترین تمرکز انجام پذیرد.

اصول و شیوه هاي عطرسازي 1

اصول و شیوه هاي عطرسازي 1
7 Vote

پیشنیازهاي ورود به حرفۀ عطّاري معمولاً، افراد در سنین 23 الی 27 سالگی، تصمیم میگیرند وارد این حرفه شوند. این تصمیم ، بسیار مهم است. چرا که

اصول وشیوه های عطرسازی 2

اصول وشیوه های عطرسازی 2
5 Vote

خلّاقیت در عطّاري، مانند دیگر هنرها، بدین معنی است : توانایی مشاهدة مناظر جدید به صورت بی اختیار، مستقیم و غیرمقید

اصول وشیوه های عطرسازی 3

اصول وشیوه های عطرسازی 3
6 Vote

در شرکت درگاکو 25 جایی که آموزش دروس عطّاري ، رسم اً برگزار می گردید، کاندیدهاي شرکت در دوره، در آزمایشاتی از قبیل

زبان عطـــــــرها Aromatic

زبان عطـــــــرها  Aromatic
1 Vote

واژه Aromatic با تلفظ صحیح اَر ِمَتیک یکی از کلماتی ست که در توصیف عطرها کاربرد فراوان دارد. ممکن است بارها این سوال پیش آمده باشد که ارمتیک به چه معناست؟ این گروه دارای چه رایحه ای بوده و ترکیبات آن چیست؟

زبان عطـــــــرها آکورد

زبان عطـــــــرها   آکورد
2 Vote

عطر از ترکیب اجزا و مواد مختلفی ساخته می شود و هر اسانس، خود به تنهایی دارای رایحه ای متمایز است. به ترکیب دو نت (اسانس) مختلف یا بیشتر که رایحه ای جدید را خلق می کنند آکورد گفته می شود

آشنایی با عطر سازی طبیعی

آشنایی با عطر سازی طبیعی
1 Vote

ساخت عطرها به صورت طبیعی و یا توسط مواد مصنوعی صورت می پذیرد. عطرسازی طبیعی به ساخت عطرها توسط اسانس های طبیعی و خالص اشاره دارد که توسط عطرساز به وسیله عصاره گیری