List of products by manufacturer MoschinoMoschino به دليل طراحي نامتعارف فشن و رنگارنگ خود كه از ديد انتقادي وي نشأت مي گرفت در اين حرفه به شهرت رسيد. Franco Moschino ايتاليايي در رشته هنرهاي زيبا تحصيلات خود را به اتمام رساند و تصميم داشت نقاش شود. در سال 1971 به سمت حرفه مد و فشن كشيده شد و مدتي براي Gianne Versace به كار طراحي تصاوير مي پرداخت. پس از آن در سال 1983 برند خود را تأسيس كرد.
وي از همان ابتدا به توليد و طراحي لباسهاي جين و غیر رسمی پرداخت. اكنون اين برند به طراحي مد براي مردان،زنان و كودكان مي پردازد. طراحي لوازم المپيك زمستاني 2006 نيز بر عهدهء Moschino بود.سال 1987 اولين عطر Moschino توليد گرديد.
مديريت اين كمپاني اكنون بر عهده Rosella Jardini مي باشد.

View as: