List of products by manufacturer S.T Dupontمؤسس كمپاني Dupont شخصي فرانسوي به نام Simon Tissot Dupont بود. وي در سال 1872 فعاليت خود را كه عمده آن در زمينه توليد محصولات چرمي بود آغاز كرد. پس از آن به توليدات لوكس ديگري نظير قلم ،ساعت و فندك نيز پرداخت. اكنون نيز 70% بازار توليدات فندك در دست اين برند است. در سال 1988 اولين عطر S.T.Dupont عرضه گرديد.Essence Pure و Dupont Noir از توليدات پرطرفدار S.T مي باشند.

View as: