List of products by manufacturer CliniqueClinique يكي از 27 كمپاني خانمEstee Lauder مي باشد كه در سال 1968 تأسيس گرديد و در ابتدا شهرت خود را به دليل محصولات مراقبت از پوست بدست آورد.
تمامي محصولات Clinique از قبيل توليدات آرايشي،پيش از عرضه بر روي 600 فرد مختلف 12 بار تست مي شوند تا واكنش آلرژيك بر روي پوست ايجاد نكنند.
اولين و معروفترين عطر Clinique ،Aromatics Elixir در سال 1990 توليد گرديد. Clinique Happy نيز بزرگترين فروش عطر اين برند را در سال 1997 به خود اختصاص داد.

View as: